BraBostad_logo_RGB

Bra Bostad bidrar till biologisk mångfald.

Blommande ängar har snabbt försvunnit från Sveriges yta. Den ängsmark som fanns på 1950-talet återstår nu endast en procent samtidigt är en tredjedel av våra 270 vilda bi arter på väg att försvinna enligt Naturskyddsföreningen.

ra Bostad vill hjälpa till med att vända den trenden och lanserar därför ett projekt för öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ängsmark på flera av sina fastigheter i Hyltebruk och Långaryd. Ängar som skall skapa fina miljöer för bin, humlor och fjärilar.

Initiativet är ett pilotprojekt som omfattar ca halvt hektar ängsmark på bolagets fastigheter på Norra Industrigatan, Löparstigen, Örna Centrum och Långaryd.

- Vi ser fram emot att se hur dessa vildängar kommer att blomstra och bidra till den biologiska mångfalden i Hylte. Om det faller väl ut så kommer vi titta på att utöka det på fler av våra fastigheter i och utanför kommunen, säger Per-Ola Åkerman teknisk förvaltare på Bra Bostad.

Fler blommande marker är bra för den biologiska mångfalden och betyder mer mat för bin och andra pollinatörer. En tredjedel av all mat som vi äter är beroende av pollinering, och bin och humlor står för den allra mesta av pollineringen av våra grödor, frukter och bär.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter