BraBostad_logo_RGB

Cookies och behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (1998:204), i dagligt tal kallad PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Med behandling av personuppgifter avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas ifråga om personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning m.m. Personuppgifter får behandlas bara vid de i personuppgiftslagen angivna situationerna. Exempel på detta är om personen lämnat sitt samtycke eller om behandlingen är nödvändig för att ett avtal med den registrerade personen ska kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt ska kunna vidtas innan ett avtal träffas.
Vi använder oss av cookies och liknande teknik för att veta hur du använder webbplatsen och för att ge dig en optimal upplevelse. Vad detta innebär kan du läsa mer om här.

Vad är en cookie?
En cookie är en fil som gör det möjligt att identifiera dig som besökare på en webbplats. Cookien sparas i det kommunikationsmedel (exempelvis smartphone, läsplatta eller dator) som du använder dig av för att webbplatsen skall kunna känna igen dig nästa gång du besöker denna.  Så kallade sessioncookies, raderas om du varit inaktiv en viss tid. Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din dator blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.
Vill du läsa mer om vad cookies är och hur det fungerar, så finns det information här
www.minacookies.se.

Cookies hos oss
De cookies vi använder hjälper till att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheter och se till att användare når korrekt server. Dessutom kräver ett antal av våra tjänster cookies för att över huvudtaget fungera. Vi använder cookies för trafikmätning, värdefull information för oss när vi ska vidareutveckla våra tjänster. Allt för att förbättra användbarheten på vår webbplats.
Ditt samtycke till att ta emot cookies
Genom att besöka denna sida samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats. Men även genom att det kommunikationsmedel som du använder dig av är inställt på sådant sätt att cookies tillåts samtycker du till att ta emot cookies från vår webbplats.

Att välja bort cookies
Du har möjlighet att välja bort att ta emot cookies från vår webbplats och du har även möjlighet att återkalla ett samtycke om att ta emot cookies. Detta gör du genom att ändra inställningarna i ditt kommunikationsmedel så att detta inte längre tillåter cookies. Hur du gör detta beror på vilket kommunikationsmedel som du använder dig av. Om du använder dig av en,
• smartphone ändrar du normalt inställningarna för telefonens webbläsare,
• läsplatta ändrar du normalt inställningarna i operativsystemet, och
• i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare.
Om du väljer att stänga av cookiefunktionen i ditt kommunikationsmedel kan det uppstå problem när du besöker vår webbplats. Bland annat kommer du inte att kunna logga in på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig
De personuppgifter som lämnas till Bra Bostad kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter kallas i personuppgiftslagen för personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Bra Bostad  i Hytlebruk AB, org. nr.  556584-7562, adress Ryttarevägen 18 A, 302 62 Halmstad.

Den som är personuppgiftsansvarig är skyldig att till var och en som ansöker om det en gång per år gratis lämna besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Besked lämnas inom en månad. Den som är personuppgiftsansvarig är även skyldig att rätta felaktiga uppgifter på begäran av den registrerade.

Behandling och ändamål
Personuppgifter som lämnas till Bra Bostad genom ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelse för eller administration av ett avtal kommer att behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att administrera Bra Bostads uthyrningsprocess. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från andra offentliga register, exempelvis adressuppdatering.

Om hyresavtal tecknas mellan Bra Bostad och den registrerade kommer personuppgifter att överföras till Bra Bostads verksamhetssystem för att avtalet ska kunna fullföljas. Det kan då också förekomma att uppgifterna lämnas till företag och organisationer med vilka Bra Bostad samarbetar, exempelvis hyresgästorganisation, leverantörer och inkassobolag.