BraBostad_logo_RGB
loading...

Välkommen till

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter.  Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Långaryd, Laholm och Knäred. 
 
Bra Bostad strävar efter att vara det mest attraktiva Fastighetsbolaget i de samhällen vi är verksamma. Vi arbetar därför aktivt med våra fastigheter och utemiljöer för att skapa en god trivsel för våra hyresgäster.
i tillägg till aktiv skötsel och förvaltning så strävar vi efter att värna om både miljö och samhälle :
 
·     Vi stödjer lokalt föreningsliv och näringsliv.
·     Vi jobbar med att få en effektivare och grönare energiförbrukning
·     Vi har en aktiv dialog med kommunledning och samhällets invånare.

Välkommen att bo bra hos oss på Bra Bostad. 


Senaste Nyheter

2024 > 05

Hej kära hyresgäster, 

Nu när sommaren närmar sig vill vi informera er om att vi kommer ha ändrade öppetider på kontoret. För att kunna ge er bästa möjliga service även under sommaren har vi justerat våra öppetider enligt följande:

Måndag, onsdag och fredag: 09.00 - 12.00

Vi hoppas att dessa tider ska passa er väl. Om ni har frågor eller behöver hjälp utanför dessa tider, vänligen kontakta oss via e-post så kommer vi göra vårt bästa för att assistera er så snart som möjligt.

Tack för er förståelse och vi önskar er en fantastisk sommar!

Med vänliga hälsningar,

Bra Bostad

Läs hela inlägget »

Bra Bostad tillträde idag den 15 maj 2024 en samlad fastighetsportfölj om sammanlagt 85 lägenheter i Trädgårdsstaden och Laholms centrum i Laholms Kommun.

Fastighetsportföljen förvärvades av Svenska Bostadsfonden och innefattar fastigheterna Abborren 11, Jungfrun 2, Kräftan 22, Rädisan 1 samt Kräftan 14. Portföljen omfattar 85 lägenheter och 11 lokaler till en total yta om 6 759 kvm.

Bra Bostad förvaltar efter förvärvet över 160 lägenheter i Laholms Kommun.

Läs hela inlägget »

Blommande ängar har snabbt försvunnit från Sveriges yta. Den ängsmark som fanns på 1950-talet återstår nu endast en procent samtidigt är en tredjedel av våra 270 vilda bi arter på väg att försvinna enligt Naturskyddsföreningen.

ra Bostad vill hjälpa till med att vända den trenden och lanserar därför ett projekt för öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ängsmark på flera av sina fastigheter i Hyltebruk och Långaryd. Ängar som skall skapa fina miljöer för bin, humlor och fjärilar.

Initiativet är ett pilotprojekt som omfattar ca halvt hektar ängsmark på bolagets fastigheter på Norra Industrigatan, Löparstigen, Örna Centrum och Långaryd.

- Vi ser fram emot att se hur dessa vildängar kommer att blomstra och bidra till den biologiska mångfalden i Hylte. Om det faller väl ut så kommer vi titta på att utöka det på fler av våra fastigheter i och utanför kommunen, säger Per-Ola Åkerman teknisk förvaltare på Bra Bostad.

Fler blommande marker är bra för den biologiska mångfalden och betyder mer mat för bin och andra pollinatörer. En tredjedel av all mat som vi äter är beroende av pollinering, och bin och humlor står för den allra mesta av pollineringen av våra grödor, frukter och bär.

 

Läs hela inlägget »