BraBostad_logo_RGB
loading...

Välkommen till

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter.  Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Långaryd, Laholm och Knäred. 
 
Bra Bostad strävar efter att vara det mest attraktiva Fastighetsbolaget i de samhällen vi är verksamma. Vi arbetar därför aktivt med våra fastigheter och utemiljöer för att skapa en god trivsel för våra hyresgäster.
i tillägg till aktiv skötsel och förvaltning så strävar vi efter att värna om både miljö och samhälle :
 
·     Vi stödjer lokalt föreningsliv och näringsliv.
·     Vi jobbar med att få en effektivare och grönare energiförbrukning
·     Vi har en aktiv dialog med kommunledning och samhällets invånare.

Välkommen att bo bra hos oss på Bra Bostad. 


Senaste Nyheter

2018

I dagens Hallandsposten finns nu ett uppföljningsreportage om vår renovering av utemiljöerna och fasaderna på våra fastigheterna på Norra Industrigatan i Hyltebruk.

Läs hela inlägget »

Måndagen den 29 oktober 2018 delade vi ut reflexvästar till våra hyresgästers barn, ett uppskattat event.
Artikel från Hallandsposten 2018-10-27:

Läs hela inlägget »

Vi börjar nu närma oss slutet av renoveringsarbetena med utemiljöerna på Norra Industrigatan 15 - 23. Asfalteringarna av körytor och parkeringsplatser är färdigställda, nya parkeringsrutor är uppmålade, även handikappplatser är uppmärkta, en vid varje huskropp. Innergårdarna är färdigställda, nytt gräs är sått, samt nya träd är planterade, i skrivande stund så håller ny utebelysning på att monteras på gångar, fasader och vid entréer. 3 nyaanlagda grillplatser är etablerade.
Vi har öppnat upp mellan garagen och nya trappor har byggts, detta för att öppna upp ner mot Nissan och parkeringen på baksidan. Parkytan mellan Norra Industrigatan 23 och 25 är färdigställd med en spännande, ny, lekplats samt nyanlagda gräsytor samt fotbollsmål. Även en boulbana har byggts. Nya bänkar och bord har ställts upp på strategiska platser på området, både på innergårdarna och på vid lekplats och boulbana. I veckan påbörjas det sista arbetet med att renovera garageportarna på garagen på Norra Industrigatan 15-23. 
Målning av fasader, nya balkongfronter samt nya plåtdetaljer är klart sen tidigare.
Vi måste själva säga att det blivit ett riktigt snyggt och tilltalande bostadsområde!
 

Läs hela inlägget »

Som ni sett har nu några hus blivit i stort sett klara vad gäller fasadrenoveringen.
 
Vi har också påbörjat arbetet med utemiljön vilket under den närmsta tiden kommer innebära en del störningar i form av diverse markarbeten med hjälp av bl.a. grävmaskiner.
P-platserna mot Norra Industrigatan kommer att förlängas och beläggas med ny asfalt samt målas upp med linjer.
Därför ber vi er att parkera på annan plats tills arbetena är klara och följa de anvisningar som vår entreprenör har.
Även fasaden på garagen, inkl. portarna, kommer renoveras längre fram.
Ny belysning kommer sättas på området för att skapa bättre trivsel och trygghet.
 
Även gångbanorna kommer asfalteras om, handikapparkeringar kommer anläggas, lek-/aktivitetsyta kommer anläggas på grönområdet mellan 23 och 25, grillplatser iordningställas, planteringar av nya träd kommer ske och vi kommer öppna upp mot Nissan genom att ta bort ett garage per innergård.
Från innergårdarna kommer trappor att byggas för kommunikation till ”baksidan”.
 
Under tiden arbetena fortgår ber vi er att respektera avspärrningar och tillse att även barn håller sig på rätt sida nämnda avspärrningar.
 
Arbetena på området kommer att fortgå att under 2018 och 2019 då de skall vara klara.
 
Vi hoppas på er förståelse.
 

Läs hela inlägget »

Nu börjar man se resultatet på Norra Industrigatan 15. Sista strykningen med färg är klar och det sätts nya plåtar, hängrännor och stuprör. I vecka 21 och 22 ska balkongräckena monteras.
 

Läs hela inlägget »

I förra veckan byggdes ställningarna runt Norra Industrigatan 15 upp och i denna veckan påbörjades fasadtvättningen.
Nästa steg är sedan att påbörja arbetet med putsningen.

Läs hela inlägget »

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om hyrorna för 2018 för Hyltebruk.

Den nya hyran gäller från 1 februari 2018, justering kommer att ske på aprilhyran.
Du använder de tidigare utsända hyresavierna (de du fick i december för Janurari, Februrari och Mars).

Vad påverkar hyran? 
-Vid Fastighetsägarnas förhandling med Hyresgästföreningen har man utgått från att hyran sätts med hänsyn till flera olika kvalitetsaspekter såsom läget, fastighetens standard och förvaltningskvaliteten.

Läs hela inlägget »