BraBostad_logo_RGB
loading...

Välkommen till

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter.  Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Långaryd, Laholm och Knäred. 
 
Bra Bostad strävar efter att vara det mest attraktiva Fastighetsbolaget i de samhällen vi är verksamma. Vi arbetar därför aktivt med våra fastigheter och utemiljöer för att skapa en god trivsel för våra hyresgäster.
i tillägg till aktiv skötsel och förvaltning så strävar vi efter att värna om både miljö och samhälle :
 
·     Vi stödjer lokalt föreningsliv och näringsliv.
·     Vi jobbar med att få en effektivare och grönare energiförbrukning
·     Vi har en aktiv dialog med kommunledning och samhällets invånare.

Välkommen att bo bra hos oss på Bra Bostad. 


Senaste Nyheter

2018 > 11

Måndagen den 29 oktober 2018 delade vi ut reflexvästar till våra hyresgästers barn, ett uppskattat event.
Artikel från Hallandsposten 2018-10-27:

Läs hela inlägget »

Vi börjar nu närma oss slutet av renoveringsarbetena med utemiljöerna på Norra Industrigatan 15 - 23. Asfalteringarna av körytor och parkeringsplatser är färdigställda, nya parkeringsrutor är uppmålade, även handikappplatser är uppmärkta, en vid varje huskropp. Innergårdarna är färdigställda, nytt gräs är sått, samt nya träd är planterade, i skrivande stund så håller ny utebelysning på att monteras på gångar, fasader och vid entréer. 3 nyaanlagda grillplatser är etablerade.
Vi har öppnat upp mellan garagen och nya trappor har byggts, detta för att öppna upp ner mot Nissan och parkeringen på baksidan. Parkytan mellan Norra Industrigatan 23 och 25 är färdigställd med en spännande, ny, lekplats samt nyanlagda gräsytor samt fotbollsmål. Även en boulbana har byggts. Nya bänkar och bord har ställts upp på strategiska platser på området, både på innergårdarna och på vid lekplats och boulbana. I veckan påbörjas det sista arbetet med att renovera garageportarna på garagen på Norra Industrigatan 15-23. 
Målning av fasader, nya balkongfronter samt nya plåtdetaljer är klart sen tidigare.
Vi måste själva säga att det blivit ett riktigt snyggt och tilltalande bostadsområde!
 

Läs hela inlägget »