BraBostad_logo_RGB
loading...

Välkommen till

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter.  Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Långaryd, Laholm och Knäred. 
 
Bra Bostad strävar efter att vara det mest attraktiva Fastighetsbolaget i de samhällen vi är verksamma. Vi arbetar därför aktivt med våra fastigheter och utemiljöer för att skapa en god trivsel för våra hyresgäster.
i tillägg till aktiv skötsel och förvaltning så strävar vi efter att värna om både miljö och samhälle :
 
·     Vi stödjer lokalt föreningsliv och näringsliv.
·     Vi jobbar med att få en effektivare och grönare energiförbrukning
·     Vi har en aktiv dialog med kommunledning och samhällets invånare.

Välkommen att bo bra hos oss på Bra Bostad. 


Senaste Nyheter

2018 > 01

Nu har Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen kommit överens om hyrorna för 2018 för Hyltebruk.

Den nya hyran gäller från 1 februari 2018, justering kommer att ske på aprilhyran.
Du använder de tidigare utsända hyresavierna (de du fick i december för Janurari, Februrari och Mars).

Vad påverkar hyran? 
-Vid Fastighetsägarnas förhandling med Hyresgästföreningen har man utgått från att hyran sätts med hänsyn till flera olika kvalitetsaspekter såsom läget, fastighetens standard och förvaltningskvaliteten.

Läs hela inlägget »