BraBostad_logo_RGB

Om oss

loading...

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag vars verksamhet startade 2001. Vi äger och förvaltar fastigheter i hyltebruk, Långaryd och Laholm.
 

  • 2015 förvärvades nya fastigheter i Långaryd genom bolaget Långaryds Fastighets AB.
  • 2017 Bra Bostad AB förvärvar ett annat bolags fastigheter på 200 lägenheter+ 15 lokaler.  
  • 2017 2021 kontinuerlig renovering av 100+ lägenheter i egen regi.  
  • 2018-2019 Fasadrenovering och utemiljöer av Norra industrigatan 15–23.  
  • 2021- 2022 Renoveringsprojekt för 25st lägenheter.  
  • 2022  Bolaget gör en nyemission om 40 miljoner kronor och tar in tiotal nya delägare   

 
Bolaget har nu en ambition att växa genom förvärv i annan ort och har därför för första gången tagit in externt kapital via en nyemission.
 
Bra Bosttad har som mål att förvärva fastigheter för långsiktigt ägande på mindre kommuner och yttersamhällen inom cirka en timmes körning från Halmstad. Strategin är att förvärva tillräckligt stora bestånd för få effektiv fastighetsskötsel i egen regi lokalt på den nya orten.
 
Bra Bostad sköter förvaltning, adminstration och ekonomi i egen regi med huvudkontor i Halmstad på Ryttarevägen 18. Genom systerbolaget Stadskärnan förvaltar vi även fastigheter i Sigtuna, Halmstad och Lund.
 

2019: Bra Bostad blev utnämnda till ”Årets möjliggörare"

 
Koncernen har AAA kreditbetyg (UC)