BraBostad_logo_RGB
loading...

Välkommen till

Bra Bostad är ett privatägt fastighetsbolag med fokus på bostadsfastigheter.  Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Långaryd, Laholm och Knäred. 
 
Bra Bostad strävar efter att vara det mest attraktiva Fastighetsbolaget i de samhällen vi är verksamma. Vi arbetar därför aktivt med våra fastigheter och utemiljöer för att skapa en god trivsel för våra hyresgäster.
i tillägg till aktiv skötsel och förvaltning så strävar vi efter att värna om både miljö och samhälle :
 
·     Vi stödjer lokalt föreningsliv och näringsliv.
·     Vi jobbar med att få en effektivare och grönare energiförbrukning
·     Vi har en aktiv dialog med kommunledning och samhällets invånare.

Välkommen att bo bra hos oss på Bra Bostad. 


Senaste Nyheter

2018 > 08

Som ni sett har nu några hus blivit i stort sett klara vad gäller fasadrenoveringen.
 
Vi har också påbörjat arbetet med utemiljön vilket under den närmsta tiden kommer innebära en del störningar i form av diverse markarbeten med hjälp av bl.a. grävmaskiner.
P-platserna mot Norra Industrigatan kommer att förlängas och beläggas med ny asfalt samt målas upp med linjer.
Därför ber vi er att parkera på annan plats tills arbetena är klara och följa de anvisningar som vår entreprenör har.
Även fasaden på garagen, inkl. portarna, kommer renoveras längre fram.
Ny belysning kommer sättas på området för att skapa bättre trivsel och trygghet.
 
Även gångbanorna kommer asfalteras om, handikapparkeringar kommer anläggas, lek-/aktivitetsyta kommer anläggas på grönområdet mellan 23 och 25, grillplatser iordningställas, planteringar av nya träd kommer ske och vi kommer öppna upp mot Nissan genom att ta bort ett garage per innergård.
Från innergårdarna kommer trappor att byggas för kommunikation till ”baksidan”.
 
Under tiden arbetena fortgår ber vi er att respektera avspärrningar och tillse att även barn håller sig på rätt sida nämnda avspärrningar.
 
Arbetena på området kommer att fortgå att under 2018 och 2019 då de skall vara klara.
 
Vi hoppas på er förståelse.
 

Läs hela inlägget »