BraBostad_logo_RGB

Ditt Fastighetsbolag
i Hyltebruk

______________________________________________
 

Bra Bostad en del av Stadskärnan AB

Välkommen till
Bra Bostad


Bra Bostad är en del av Stadskärnan AB som är ett privatägt fastighetsbolag vars verksamhet startades 2001.

Vi äger och förvaltar fastigheter i Hyltebruk, Halmstad, Laholm, Långaryd, Lund & Sigtuna.

Våra lägenheter utanför Halmstad marknadsför vi under namnet BRA BOSTAD.

Vi sköter vår förvaltning i egen regi med huvudkontor på Ryttarevägen
18 A i Halmstad
Ansvariga fastighetsförvaltare är Per Carlson och Peter Johnsson.

I Hyltebruk förvaltar vi 15 flerfamiljhus samt 80 parhus
om totalt 330 lägenheter. 

Koncernen har AAA kreditbetyg (UC). 


Senaste Nyheter

2018 > 08

Som ni sett har nu några hus blivit i stort sett klara vad gäller fasadrenoveringen.
 
Vi har också påbörjat arbetet med utemiljön vilket under den närmsta tiden kommer innebära en del störningar i form av diverse markarbeten med hjälp av bl.a. grävmaskiner.
P-platserna mot Norra Industrigatan kommer att förlängas och beläggas med ny asfalt samt målas upp med linjer.
Därför ber vi er att parkera på annan plats tills arbetena är klara och följa de anvisningar som vår entreprenör har.
Även fasaden på garagen, inkl. portarna, kommer renoveras längre fram.
Ny belysning kommer sättas på området för att skapa bättre trivsel och trygghet.
 
Även gångbanorna kommer asfalteras om, handikapparkeringar kommer anläggas, lek-/aktivitetsyta kommer anläggas på grönområdet mellan 23 och 25, grillplatser iordningställas, planteringar av nya träd kommer ske och vi kommer öppna upp mot Nissan genom att ta bort ett garage per innergård.
Från innergårdarna kommer trappor att byggas för kommunikation till ”baksidan”.
 
Under tiden arbetena fortgår ber vi er att respektera avspärrningar och tillse att även barn håller sig på rätt sida nämnda avspärrningar.
 
Arbetena på området kommer att fortgå att under 2018 och 2019 då de skall vara klara.
 
Vi hoppas på er förståelse.
 

Läs hela inlägget »