BraBostad_logo_RGB

VolleyVågen – ett nytt sam-arbetsprojekt i Hylte kommun


Hylte kommun krokar arm med Hylte/Halmstad Volleybollklubb och bostadsbolaget Bra Bostad för att starta ett integrations- och folkhälsoprojekt i Hylte kommun. Projektet kallar vi för VolleyVågen och syftet med projektet är att:

  • Främja ett aktivt liv för barn och ungdomar samt en bättre och bredare            folkhälsa för vuxna.
  • Ge möjlighet för nyanlända att bli inkluderade och att engagera de nyanlända familjerna.


– Vi vill bidra till en positiv utveckling i Hylte samtidigt som vi vill få fler att intressera sig för idrott och föreningsliv i allmänhet och volleyboll i synnerhet, säger Mårten Johansson, ordförande i Hylte/Halmstad Volley.

Hylte/Halmstad Volleybollklubb och Bra Bostad vill vara en positiv bidragande kraft i det lokala integrations- och folkhälsoarbetet. Målsättningen är att tillsammans med kommunen och andra intressenter bilda en stark allians för att hjälpa till i detta viktiga arbete. I projektets vision handlar integration om ett utbyte i båda riktningar och att tillsammans skapa en gemenskap, i klubben och i samhället.

Idrotten volleyboll är relativt liten i Sverige, men internationellt är det en av de fyra största sporterna sett till antalet utövare i världen. I projektet VolleyVågen vill vi använda volleyboll som medel för att nå målen med ökad integration, ökad motion och bättre folkhälsa. Vi avser att samla alla hyltebor som har detta intresse, oavsett ursprung.

– Flera av våra hyresgäster är från delar av världen där volleybollen är en stor sport. Det finns säkert både ett stort intresse och stort kunnande bland våra hyresgäster. Vi vill bidra till att alla får en mer aktiv fritid, ung som vuxen, säger Mats Peter Sernrot, delägare i Bra Bostad.

– Från kommunens sida ser vi ett behov av ett projekt som kombinerar rörelseglädje, språkinlärning och nätverksskapande aktiviteter. Genom att samarbeta med Hylte/Halmstad Volleyboll och bostadsföretaget Bra Bostad tror vi att projektet kommer att röna stort intresse i kommunen och få stort genomslag bland invånarna i kommunen, säger Emma Thor, arbetsmarknadschef i Hylte kommun.

– Vi hoppas självklart att så många som möjligt ska vilja delta i det här, men samtidigt pågår en pandemi som gör att vi behöver gå ut med ett par regler och rekommendationer för dem som vill vara med och spela. Personer som har influensasymtom får inte delta men är välkomna när de har varit symtomfria i 48 timmar. Vi avråder från ombyte i omklädningsrum, det är lämpligt att deltagarna kommer ombytta och sedan duschar hemma. Det är viktigt att man tvättar händerna noga med tvål och vatten innan och efter volleybollpassen, samt i lämpliga pauser som uppstår. Vi undviker även onödig kroppskontakt under och efter spelet, säger Mårten Johansson, ordförande i Hylte/Halmstad Volley.
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter