BraBostad_logo_RGB

Renoveringen av utemiljöernas första etapp går mot sitt slut

Vi börjar nu närma oss slutet av renoveringsarbetena med utemiljöerna på Norra Industrigatan 15 - 23. Asfalteringarna av körytor och parkeringsplatser är färdigställda, nya parkeringsrutor är uppmålade, även handikappplatser är uppmärkta, en vid varje huskropp. Innergårdarna är färdigställda, nytt gräs är sått, samt nya träd är planterade, i skrivande stund så håller ny utebelysning på att monteras på gångar, fasader och vid entréer. 3 nyaanlagda grillplatser är etablerade.
Vi har öppnat upp mellan garagen och nya trappor har byggts, detta för att öppna upp ner mot Nissan och parkeringen på baksidan. Parkytan mellan Norra Industrigatan 23 och 25 är färdigställd med en spännande, ny, lekplats samt nyanlagda gräsytor samt fotbollsmål. Även en boulbana har byggts. Nya bänkar och bord har ställts upp på strategiska platser på området, både på innergårdarna och på vid lekplats och boulbana. I veckan påbörjas det sista arbetet med att renovera garageportarna på garagen på Norra Industrigatan 15-23. 
Målning av fasader, nya balkongfronter samt nya plåtdetaljer är klart sen tidigare.
Vi måste själva säga att det blivit ett riktigt snyggt och tilltalande bostadsområde!
 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter