BraBostad_logo_RGB

Uppsägning

  • Adressen som uppsägningen avser

  • Notera att uppsägningstiden räknas från nästkommande månadsskifte och 3 månader framåt (3 mån uppsägningstid enligt hyreslagen.
    (Din uppsägning gäller från uppsägningsdatumet).
  • Ditt svar hjälper oss att förbättra vår service och utbud för nästa hyresgäst.Tack för ditt svar.
  • (1 = dåligt, 5 = bra)

Här kan du säga upp din bostad.
Använd formuläret till vänster.

En uppsägning av hyreskontraktet ska ske skriftligen och bör ske i god tid innan den siste i månaden!
Uppsägningstiden är 3 kalendermånader!

Vänligen notera:
Om du säger upp exempelvis lägenheten den 15 Januari räknas uppsägningen från den 1 Februari, vilket innebär att du flyttar ut den 30 April. Du har betalningsansvaret för lägenheten till och med den 30 April.

Vi bekräftar uppsägningen via mail.

Glöm inte att säga upp även eventuell garageplats eller parkeringsplats i samband med hyreskontraktet, även här är uppsägningstiden 3 kalendermånader.