BraBostad_logo_RGB

Cyklar och Barnvagnar

Barnvagnar och cyklar skall förvararas i anvisade utrymmen.
Cykelrum / Barnvagnsrum finns, alternativt i eget förråd. Det får inte placeras i trapphusen pga bla. brandmyndighetskrav! Dessutom kan ej städning utföras på ett bra sätt.
Tänk även på att stänga entrédörrar så att inte djur (fåglar, katter etc.) kommer in.